بوی گروپ ، seventeen یا svt
شامل ۱۳ عضو ، اسم گروه به این دلیل seventeen نام گرفت چون
سه یونیت زیر مجموعه به نام های هیپ هاپ تیم ، ووکال تیم ، پرفورمنس تیم دارن و در اخر یه گروه باهم تشکیل میدن میشه سونتین
13+3+1=17