تولد کیه؟🥺 

تولد یه جوجه چینی 😭😍😍💚

🎉تولدش مباااااااااارک🎉

امیدواریم همیشه سالم و شاد باشه💖

✨براش یه جمله بنویسید✨